Å være fattig i verdens rikeste land. Ingen jul i år

Posted on

Ikkje alle er like godt stilt, hjelp der du kan!

Å være fattig i verdens rikeste land. Ingen jul i år.

Your thoughts matter:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s